לייעוץ חייגו עכשיו: 09-7680515  /  053-5910888

בדיקת מהנדס בודק


כחלק מדרישות חוק החשמל ותקנותיו התשי"ד-1954 יש לבצע אחת לחמש שנים בדיקת חשמלאי בודק תקופתית.

הבדיקה מבוצעת על-ידי מהנדסים בודקים כנדרש בחוק ודואגים לכם במסגרת הבדיקה לקבלת המידע המלא.


בסיום הבדיקה ולאחר הפקת הדו"ח על-ידי מהנדסי החברה יישלחו גם המלצות לתיקונים הדרושים לצורך קבלת אישור תקינות למתקן חשמלי לפי חוק החשמל ותקנותיו התשי"ד-1954.

במהלך הבדיקה מהנדס טרמו-טק יבצע סקירה מלאה של מערכת החשמל במתחם וכן את התאמתה לנדרש בחוק. כחלק מן הבדיקה מבוצעת בדיקת תקינות הארקה, ליקויים ויזואליים בטיחותיים, תקינות מבנה לוחות החשמל, תאורת החירום ועוד.


טואול - בניית אתרים