לייעוץ חייגו עכשיו: 09-7680515  /  053-5910888

בדיקת מהנדס בודק


כחלק מדרישות חוק החשמל ותקנותיו התשי"ד-1954 יש לבצע אחת לחמש שנים בדיקת חשמלאי בודק תקופתית.

הבדיקה מבוצעת על-ידי מהנדסים בודקים כנדרש בחוק ודואגים לכם במסגרת הבדיקה לקבלת המידע המלא.


בסיום הבדיקה ולאחר הפקת הדו"ח על-ידי מהנדסי החברה יישלחו גם המלצות לתיקונים הדרושים לצורך קבלת אישור תקינות למתקן חשמלי לפי חוק החשמל ותקנותיו התשי"ד-1954.

במהלך הבדיקה מהנדס טרמו-טק יבצע סקירה מלאה של מערכת החשמל במתחם וכן את התאמתה לנדרש בחוק. כחלק מן הבדיקה מבוצעת בדיקת תקינות הארקה, ליקויים ויזואליים בטיחותיים, תקינות מבנה לוחות החשמל, תאורת החירום ועוד.


בניית אתרים - טואול